Opšti podaci Turističke organizacije Grada Kikinde

Вршилац дужности директора Туристичке организације Града Кикинде: Јасмина Миланков

 

Идентификациони подаци фирме: ПИБ: 112447579

                                                                    Матични број фирме: 08971757

                                                                    Шифра делатности: 8230

                                                                    Жиро рачун: 840-1272664-56    (динарски)

 

Посао Туристичке организације Града Кикинде подразумева:

 – промоцију Града Кикинде и комплетне туристичке понуде са територије града у земљи и иностранству

  – припрему и организацију туристичких манифестација;

  – израду и дистрибуцију туристичког промотивног материјала;

  – организовање и рад туристичког информативног центара;

  – координацију свих учесника туристичке понуде Кикинде;

  – промоцију сувенира, рукотворина и производа старих заната;

  – промовисање Кикинде на домаћим и међународним туристичким  сајмовима;

  – сарадњу са другим градовима и Туристичким организацијама у земљи и иностранству;

 

Управни одбор:

  Јасмина Орашанин-Председница Управног одбора

  Владимир Шурлан- члан

  Срђан Сивчев- члан

  Оливера Шогоров- члан

  Љиљана Петковић- члан

 

Надзорни одбор:

  Илинка Ђилас- Председница Надзорног одбора

  Маријана Мирков- члан

  Мирослав Брандић- члан

 

Одлука о оснивању: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2021_03/KI_003_2021_001.htm

Одлука о боравишној такси: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2019_11/t11_0081.htm 

Закон о угоститељству: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/350/Zakon%20o%20ugostiteljstvu.pdf

Закон о туризму: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/354/Zakon%20o%20turizmu.pdf

Read More