Sove ušare

 

Nakon što su domaći i svetski ornitolozi utvrdili da se u Srbiji, tačnije u severnoj pokrajini  Vojvodini, nalaze najveća zimujuća jata, a u Кikindi i najgušća gnezdeća populacija sova utina na svetu, Gradska uprava i njeni građani prionuli su na posao: edukacija lokalnog stanovništva konceptom podsticanja održivog razvoja ekološke sredine, promocija svetskog fenomena, a pre svega zaštita i briga sova koje dolaze u Kikindu. Radi ukazivanja na ovaj prirodni fenomen, u cilju turističke promocije, u Кikindi i svih devet sela   obeležena su staništa sova informativnim tablama koje podučavaju i podsećaju sugrađane na male sove ušare koje tokom zime postaju naši gosti.

 

Prema podacima Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, u Vojvodini postoji oko 450 mesta okupljanja sova, u kojima ih zajedno zimuje oko 30.000 jedinki. Gradski trg u Kikindi je najveće zimsko stanište sova ušara na planeti Zemlji. Najviše primeraka izbrojano je 2009.  godine kada ih je bilo čak 736 a na jednom stablu je izbrojanao čak 145 sova ušara, što u svetu nigde nije zabeleženo. Ovo je bio dovoljan razlog da SOVA postane prepoznatljiv brend grada. U većini zemalja sove su, kao i kod nas, zaštićena vrsta.

 

Prva organizovana grupa gostiju došla je iz Velike Britanije u novembru 2009. godine. Od tada do danas Кikindu i njen fenomen zimujućih sova posetilo je mnogo turista, ljubitelja sova, ornitologa, iz zemlje i čitavog sveta. Osim toga, veliki broj učenika, studenata, fotografa i raznih drugih grupa iz Srbije tokom zime obilazi Кikindu. Načinjeno je stotina domaćih i stranih TV, radio, internet i novinskih priloga u vezi sa sovama. O našim sovama su pisali mnogi, od čuvenog Jovana Memedovića u svom serijalu “Sasvim prirodno” do stručnjaka za proučavanje divljih ptica i novinara Dejvida Linda. Nekoliko objavljenih članaka bilo je i u  britanskom časopisu The Wall Street Journal; Mark Rupene – dokumentarni fotograf, engleski fotograf Paul Miguel  su  takođe posetili  grad. Ovo su samo neki od ljubitelja ptica koji su proteklih nekoliko godina boravili u našem gradu.

 

* U novembru 2011. godine  je vrlo uspešno organizovana je i prva Međunarodna konferencija posvećena istrživanju i zaštiti sova  utina.

 

*Svakako jedan od najvećih događaja koji je obeležio 2015. godinu je dolazak ekipe “BBC” iz Velike Britanije u Кikindu i snimanja prvog od dva filma o fenomenu gradskih sova u sklopu serijala “One Planet”. Drugi je sniman 2018. godine.

 

Zbog sve češćeg dolaska ornitologa iz celog sveta, ali i ljubitelja ptica, Кikinđani promovišu Кikindu kao najveće zimovalište sova na planeti na razne načine: vajari prave sove u terakoti, mladi naučnici broje i brinu o sovama, novinari prave reportaže, snimaju se emisije, deca u vrtićima i školama uče o svetu sova.

 

Tokom čitave decenije uspešne saradnje i medijske promocije prirodnog fenomena, sove u Кikindi postale su prepoznatljiv brend grada. Osim navedenog vršen je monitoring zimujućih jedinki, gnezdeće populacije, monitoring ishrane i analiza staništa što je veoma naučno korisno za praćenje jedne populacije i zaštićene vrste. U cilju promocije Кikinde, kao najvećeg urbanog zimskog staništa sova na planeti , posvećujemo  posebnu pažnju ovom fenomenu u novembru, kada se sove vraćaju u naš grad. Turistička organizacija Grada Кikinde u saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizuje niz aktivnosti u okviru manifestacije ,, SOVEMBAR,, u koju  su  uključeni učenici  osnovnih i srednjih škola. Cilj programa je edukacija mladih  kao i promocija sove na originalan i svojstven način. Organizuju se stručna predavanja  o sovama , kviz-  takmičenje ,,Šta znaš o sovi,, kao i terenski rad –  radni izlet u centru grada  ,,Sova patrola,,. Učenici osnovih škola se upoznaju sa metodama za popisivanje i praćenje sova utina koje u velikom broju zimuju u Кikindi. Ciljevi ove obuke za učenike su:

 

– upoznavanje sa osnovnim metodama istraživanja zimujućih sova utina

 

– osposobljavanje za samostalan terenski rad na praćenju sova utina

 

– upoznavanje sa značajem sova utina, njihovom biologijom i ekologijom

 

-upoznavanje sa mogućnostima za razvoj ekoturizma u Кikindi, baziranog na postojanju najvećeg svetskog zimovališta sova utina.

 

SOVEMBAR je nakon više od deset godina postojanja postao turistička manifestacija poznata i van Kikinde i našla je svoje visoko rangirano mesto na mapi turističkih događaja i manifestacija u Srbiji.