Narodni muzej Kikinda

 

Kurija (po latinskoj reči curia – sudnica, većnica) je jedna od najstarijih i najpoznatijih zgrada u Kikindi. Reč je o jednospratnoj kasnobaroknoj građevini kroz čije se prostore nekada prelamala politička i upravna, a danas kulturna istorija Kikinde i regiona.Potreba da se izgradi magistratska zgrada za smeštaj dištriktskih organa vlasti i zatvorenika postojala je još 1790. godine.Međutim, gradnja je započela tek 1836. i završena 1839. godine. Do 1876. godine Kurija je bila sedište Velikokikindskog dištrikta, a kasnije Kraljevskog sudbenog stola. Pred Kurijom i u njenim prostorijama odigrali su se dramatični dani početka nacionalne bune 1848. godine, u dvorištu zgrade okupaciona nemačka vojska streljala je, 9. januara 1942. godine, trideset nevinih talaca, a u ćelijama zatvorskog dela bilo je mnogo poznatih javnih i političkih ličnosti ovog regiona. U svečanoj sali organizovani su prijemi za austrougarskog cara Franju Josifa (1872) i jugoslovenskog kralja – regenta Aleksandra (1919). Narodni muzej Kikinda osnovan je 7. novembra 1946. godine. Nalazi se u zgradi nekadašnjeg Magistrata Velikokikindskog dištrikta(Kurija). Muzej obuhvata šest odeljenja: arheološko, etnološko, istorijsko, prirodnjačko, umetničko i pedagoško o deljenje. Delatnost vrši na teritoriji opštine Kikinda, Čoka i Ada.

 

Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 21, 23300 Kikinda

Telefon: +381230421239

Telefon: +381230422500

Fax: +381230421033

E-mail: muzejkikinda@gmail.com

Radno vreme:  utorak – subota, od 10h do 20h

nedelja i ponedeljak – neradni dani (osim u slučaju grupnih poseta)

Cene ulaznica:  deca i studenti – 150 dinara

odrasli – 200 dinara

porodična ulaznica – 350,00 dinara

Mogućnost posete nedeljom i organizovanja dodatnih programa za grupne posete uz   prethodnu najavu.