Sovembar, Kikinda


Vreme održavanje manifestacije: mesec novembar
Manifestacija „Novembar – mesec sova“, poznata i kao „Sovembar“ jedna je od najvažnijih gradskih manifestacija pokrenuta je da bi se Kikinda popularizovala kao najveće urbano zimovalište sova utina na planeti. Svake godine se organizuje „Sova patrola“, kada ornitolozi zajedno sa učenicima osnovnih i srednjih škola organizuju prvo brojanje sova. Ornitolozi su 2009. godine u centru grada izbrojali čak 743 sove. Osnovni zadatak „Sovembra“ je edukacija. U okviru manifestacije održavaju se brojna edukativna predavanja po osnovnim i srednjim školama. Za predškolce se pripremaju pozorišne predstave i animirani filmovi o sovama. Na manifestaciji učenici predstavljaju svoje radove na temu sova i organizuju muzičko-scenski program. Za učenike se organizuje i kviz „Svet sova ušara“. Manifestacija se zatvara „Sova žurkom“.