Kratka istorija Kikinde

 

Po arheološkim nalazima, na mestu Kikinde bila su stara naselja, a 1423. godine kao dobro Ugarskih kraljeva, spominje se mesto Nagkeken (Nađ Kekenj). Takođe se 1462. godine spominje mesto Kewkend. Poreklo imena grada je i danas predmet brojnih hipotetičkih rasprava i tvrdnji. Njačešće se objašnjava mađarskim nazivom korovske biljke u nenastanjenoj ravnici „kőkény”, turskom rečju „inćindija“ (druga molitva), kao i nazivom obližnje velike humke „Kinđa“. Današnji naziv javlja se prvi put na geografskoj karti 1718. godine u nemačkoj varijanti „GrossKikinda“ i tada ne obeležava naselje, već nenaseljen prostor – pustaru. Današnje ime – Kikinda, grad dobija 1947.godine.
Današnja Kikinda naseljena je pre 260 godina, 1751. godine. Zapušteno zemljište Banata, sa velikim močvarama, za dvadestak godina, pretvoreno je u naprednu privrednu oblast. Pustare su, presecanjem kanala, regulisanjem rečnih tokova i izgradnjom puteva prerasle u oranice.
Grad nekoliko decenija kasnije, prvo planski, a kasnije spontano, naseljavaju Nemci, Mađari, Jevreji, a u područje današnje kikindske opštine, odnosno sela, stižu I Francuzi. Stanovništvo je počelo intenzivno da se bavi zemljoradnjom.
Dvadesetak godina posle naseljavanja grada, 1774. godine, carica Marija Terezija posebnom privilegijom formira Velikokikindski privilegovani dištrikt, kao posebnu organizacionu jedinicu sa sedištem u Kikindi. Stanovništvo je na ovaj način dobilo određene privilegije pre svega u oblasti ekonomije, sudstva i politike.
Današnji identitet grada nastao je u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka. Tada su izgrađeni najlepši objekti stilske građanske arhitekture, koncentrisani u centru grada. Najstariji su: Srpska pravoslavna crkva koja je izgrađena 1769. godine i zgrada Magistrata Velikokikindskog privilegovanog dištrikta.

Read More

Smeštaji
Sobe „Sova
Adresa: Jovana Jovanovića Zmaja 5, Kikinda
Telefon: +381(0)64/865-96-25
Mail: severtravelsenta@gmail.com
Web: whttps://severtranssenta.rs
Bed and breakfast „Twenty
Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 38, Kikinda
Telefon: +381(0)230/435-156
Mail: info@twenty.rs
Web: www.twenty.rs
Apartmani “Siesta
Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 18, Kikinda
Telefon: +381(0)230/426-350
Mail: caffe.siesta@gmail.com
Hostel „Paparazzo
Adresa: dr Zorana Đinđića 5, Kikinda
Telefon: +381(0)63/664-066
Web: www.paparazzo.co.rs
Mail: hostelpaparazzo@gmail.com
Restoran i pansion „Belavila
Adresa: Svetosavska 178/a, Kikinda
Telefon: +381(0)230/434-354
Web: www.belavila.rs
Mail: restoranbelavila@gmail.com
Motel “Lovac
STUR NK “Belavila“ – IPJ „Lovac“
Adresa: Disrička BB, Kikinda
Telefon: +381(0)230/426-346
Mokrin House
Adresa: Svetog Save 25, Mokrin
Telefon: +381(0)69/623-678
Web: www.mokrinhouse.com
Mail: info@mokrinhouse.com
Etno kuća „Đeram
Adresa: Ige Dobrosavljeva 13, Mokrin
Telefon: +381(0)230/61-196
Web: www.etnokucadjeram.rs
Mail: ecoproductrs@gmail.com
Apartman „Artur
Adresa: Hajduk Veljkova 109, Kikinda
Telefon: +381(0) 64/2324061
Mail: cigajudo@yahoo.com
Sportski centar „Jezero
Adresa: Branka Vujina BB, Kikinda
Telefon: +381(0)230/422-211
Web: www.scjezero.rs
Mail: jezero@kikinda.org.rs
Dom učenika „Nikola Vojvodić
Adresa: Branka Vujina 13, Kikinda
Telefon: +381(0)230/436-212
Web: www.dukikiknda.edu.rs
Mail: nikolavojvodic@dukikinda.edu.rs
Villa „Milica
Adresa: Đure Jakšića 63, Kikinda
Telefon: +381(0)60/43-63-590
Mail: Jelena2309@yahoo.ca
Apartman “Dane
Adresa: Dositejeva 71a, Kikinda
Telefon: +381(0) 60/4363590
Mail: jelena2309@yahoo.ca
Apartmani „Intermezzo caffe
Adresa: Generala Drapšina 49, Kikinda
Telefon: +381(0)63/565-399
Mail: nekretninekobi@yahoo.com
Apartmani „Familija
Adresa: Vuka Karađića 9, Kikinda
Telefon: +381(0)63/339-899
Mail: branaaerobic@hotmail.com
Apartmani „Barbat
Adresa: Branka Vujina 14, Kikinda
Telefon: +381(0) 64/8968136
Mail: predrag.barbat@gmail.com
Apartmani „88
Adresa: Braće Tatića 8, Kikinda
Telefon: +381(0) 69/4219560
Mail: borisrauski@hotmail.com
Kikinda „peace oaza
Adresa: Vojvode Putnika 87, Kikinda
Telefon: +381(0) 63/489179
Mail: branislavakrstinkm@gmail.com
Caffe-Caffe
Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 38, Kikinda
Telefon: +381(0) 63/7512559
Mail: info@caffe-caffe.com
Apartman „Monzamirror
Adresa: Čanadska 2, Kikinda
Telefon: +381(0) 69/1299830
Mail: monzamirror@gmail.com

Read More