Bogomolja “Vodica”

BOGOMOLJA VODICE za Kikinđane predstavlja kultno mesto

 To je mala crkvica  podignuta sredinom 19. veka, 1865. godine. Na uzvišenom platou iznad nje su ranije izbušena 4 bunara. Bunari  su povezani sa pumpom u crkvici. Meštani su primetili da voda iz bunara ima posebna, lekovita svojstva. Oni koji su umivali  oči ovom vodom osećali su poboljšanje.  Pored bunara su počeli da čitaju molitve za zaštitu od bolesti  ili  ozdravljenje. Uskoro su ovo mesto počeli da posećuju mnogi bolesnici i iz drugih krajeva i drugi vernici, o Duhovima, na Ognjenu Mariju i Malu Gospojinu. Umivali su vodom iz bunara oči i druge delove tela. Vodu su nazvali „svetom vodom“.

 

BOGOMOLJA VODICE se nalazi na 3 km  južno od Kikinde, u jednoj udoljici ispod nasipa  Kikindskog kanala. Kompleks se sastoji od crkvice, konaka i kuće čuvara. U narodu je poznata i kao BOGOMOLJA VODICA NA TEKIJAMA. Termin TEKIJA znači muslimanski derviški manastir (TEKKE). Potiče iz vremena boravka Turaka na ovom prostoru,  kada su se kod ove crkvice odmarali turski karavani. Zadržao se i posle odlaska Turaka.