Turistička sreda 29.11.2023.

Turistička sreda sa mališanima iz vrtića ,, Mendo,, i vrtića ,, Bambi,,