Turistička sreda 22.11.2023.

Turistička sreda sa mališanima iz vrtića ,,Naša radost,, i ,,Leptirić,, iz Kikinde.