Headline

Pellentesque non sem porttitor, porttitor eros eget, lobortis lacus eugiat vitae augue non, tincidunt posuere

Mamut Kika

   

Mamut Kika

 

Od 2006. godine, u vlasništvu muzeja je i skelet mamuta, otkriven 1996. godine na glinokopu fabrike „Toza Marković“. Fosilni ostaci pronađenog mamuta pripadaju vrsti MammothusTrogontherii što je određeno na osnovu izgleda kutnjaka. Pronađeni skelet je gotovo kompletan, očuvano je 90% koštane mase, a procenjena starost je oko 500 000 godina. Nedostaju delovi stopala i lopatice, i u pitanju je ženka što se vidi po obliku otvora na karlici kroz koje je prolazilo mladunče prilikom porođaja. Кikindski mamut je bio visok oko 4,7 metara, dug oko 7 metara, s kljovama dužine 3,5 metara. Procenjuje se da je težio oko 7 tona. Replika skeleta kikindskog mamuta u prirodnoj veličini postavljena je u dvorištu muzeja. Orginalni ostaci mamuta se nalaze u okviru stalne postavke Narodnog Muzeja u Кikindi i predstavljaju jedan od najznačajnijih eksponata. Кako je Кika izgledala posetioci mogu videti u 3D bioskopu kikindskog Narodnog muzeja u animirano – dokumentarnom filmu.

  

Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 21, 23300 Kikinda Telefon: +381230421239

Telefon: +381230422500

Fax: +381230421033

E-mail: muzejkikinda@gmail.com

Radno vreme:  utorak – subota, od 08h do 20h

nedelja i ponedeljak – neradni dani (osim u slučaju grupnih poseta)

Cene ulaznica:  deca i
studenti – 100 dinara

odrasli – 150 dinara

popust na grupne posete (10% popusta na grupu od 10 osoba)

Read More

Muzej Kurija

   

Narodni muzej Kikinda

 

Kurija (po latinskoj reči curia – sudnica, većnica) je jedna od najstarijih i
najpoznatijih zgrada u Kikindi. Reč je o jednospratnoj kasnobaroknoj građevini
kroz čije se prostore nekada prelamala politička i upravna, a danas kulturna
istorija Kikinde i regiona.Potreba da se izgradi magistratska zgrada za smeštaj
dištriktskih organa vlasti i zatvorenika postojala je još 1790. godine.
Međutim, gradnja je započela tek 1836. i završena 1839. godine. Do 1876. godine Kurija je bila sedište Velikokikindskog dištrikta, a kasnije Kraljevskog sudbenog stola. Pred Kurijom i u njenim prostorijama odigrali su se dramatični dani početka nacionalne bune 1848. godine, 

u dvorištu zgrade okupaciona nemačka vojska
streljala je, 9. januara 1942. godine, trideset nevinih talaca, a u ćelijama
zatvorskog dela bilo je mnogo poznatih javnih i političkih ličnosti ovog
regiona. U svečanoj sali organizovani su prijemi za austrougarskog cara Franju
Josifa (1872) i jugoslovenskog kralja – regenta Aleksandra (1919). Narodni muzej Kikinda osnovan je 7. novembra 1946. godine. Nalazi se u zgradi nekadašnjeg Magistrata Velikokikindskog dištrikta(Kurija). Muzej obuhvata šest odeljenja: arheološko, etnološko, istorijsko, prirodnjačko, umetničko i pedagoško odeljenje. 

Delatnost vrši na teritoriji opštine Kikinda, Čoka i Ada.

 

Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 21, 23300 Kikinda Telefon: +381230421239

Telefon: +381230422500

Fax: +381230421033

E-mail: muzejkikinda@gmail.com

Radno vreme:  utorak – subota, od 08h do 20h

nedelja i ponedeljak – neradni dani (osim u slučaju grupnih poseta)

Cene ulaznica:  deca i
studenti – 100 dinara

odrasli – 150 dinara

popust na grupne posete (10% popusta na grupu od 10 osoba)

Read More