Sovembar 2018 - Info

Posetilaca prethodne godine
51000
Sunčanih dana u godini
220
Najteža bundeva
507 kg
Sova u Kikindi
734