Posetilaca prethodne godine
65000
Sunčanih dana u godini
220
Najteža bundeva
639,5 kg
Sova u Kikindi
734