Novi Kozarci

MZ NOVI KOZARCI
Tel: +381 (0)230 356 030

U 18. veku dolazi do intenzivnog naseljavanja ovog područja Nemcima i na mestu današnjeg sela osnovano je naselje pod imenom Mastort (nem. – bogato mesto), a nešto kasnije i naselje Hajfeld (nem. livada). Nakon Drugog svetskog rata i odlaska Nemaca, selo naseljavaju kolonisti iz više mesta Bosanske Krajine.

Jezero „Strelište“

Na prostoru nekadašnjeg strelišta, a u blizini Trga slobode nalaze se 2 jezera pogodna za uživanje i ribolov.

Ramiza

Sedam kilometara od Novih Kozaraca nalazi se Ramiza, šumica u kojoj se meštani,ali i brojni gosti često druže…