Muzej – Kurija

Narodni muzej Kikinda
Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 21, 23300 Kikinda
Telefon: +381230421239
Telefon: +381230422500
Fax: +381230421033
E-mail: muzejkikinda@gmail.com
Kurija (po latinskoj reči curia – sudnica, većnica) je jedna od najstarijih i najpoznatijih zgrada u Kikindi. Reč je o jednospratnoj kasnobaroknoj građevini kroz čije se prostore nekada prelamala politička i upravna, a danas kulturna istorija Kikinde i regiona.Potreba da se izgradi magistratska zgrada za smeštaj dištriktskih organa vlasti i zatvorenika postojala je još 1790. godine. Međutim, gradnja je započela tek 1836. i završena 1839. godine. Do 1876. godine Kurija je bila sedište Velikokikindskog dištrikta, a kasnije Kraljevskog sudbenog stolaPred Kurijom i u njenim prostorijama odigrali su se dramatični dani početka nacionalne bune 1848. godine, u dvorištu zgrade okupaciona nemačka vojska streljala je, 9. januara 1942. godine, trideset nevinih talaca, a u ćelijama zatvorskog dela bilo je mnogih poznatih javnih i političkih ličnosti ovog regiona. U svečanoj sali organizovani su prijemi za austrougarskog cara Franju Josifa (1872) i jugoslovenskog kralja – regenta Aleksandra (1919)…

Narodni muzej Kikinda osnovan je 7. novembra 1946. godine. Nalazi se u zgradi nekadašnjeg Magistrata Velikokikindskog dištrikta(Kurija). Muzej obuhvata šest odeljenja: arheološko, etnološko, istorijsko, prirodnjačko, umetničko i pedagoško odeljenje. Delatnost vrši na teritoriji opštine Kikinda, Čoka i Ada.

Od 2006. godine u muzeju se čuvaju originalni ostaci jednog od najbolje očuvanih skeleta mamuta u Evropi.