+381(0)426-300

Sajt u pripremi www.kikinda-turizam.rs

Mokrin

MZ MOKRIN
tel: +381 230 61 210
web: www.mokrin.net

Do 1723. godine Homokrév, a danas Mokrin, najveće selo u opštini.

PAŠNJACI VELIKE DROPLJE
U zaštićenom specijalnom rezervatu prirode Pašnjaci velike droplje, površine oko 1000 ha, živi najveća ptica letačica na svetu, prirodna retkost VELIKA DROPLJA (Otis tarda), jedna od najugroženijih ptica sveta. Ljubitelji prirode i ptica sa terase Vizitorskog centra, koji se nalazi na rubu rezervata, mogu da posmatraju durbinima ovu bojažljivu i opreznu pticu koja je nekada živela u stepskim predelima cele Evrope. Pažljivi i strpljivi posmatrači u rezervatu sa stepskim, slatinskim, livadskim, močvarnim i oraničnim ekosistemima, mogu da vide veći broj ženki, ali i mužjake velike droplje koji teže i do 20 kg, Ovo područje je jedino stanište velike droplje u Srbiji i jedno od retkih staništa ove ptice u svetu.Celokupan prostor rezervata koristi se kao lovište, a područje krasi mozaik-kompleks biljnih zajednica, kako tipično panonskih fitocenoza, tako i onih specifičnih samo za pojedine lokalitete, ili za region severnog Banata u celini. Najraznovrsniji tip vegetacije je slatinska (posebno se ističu zajednice devesilja i zvezdana), a osobenu i specifičnu faunu čine insekti, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari…

Ovo područje je jedino stanište velike droplje u Srbiji i jedno od retkih staništa ove ptice u svetu.

Celokupan prostor rezervata koristi se kao lovište, a područje krasi mozaik-kompleks biljnih zajednica, kako tipično panonskih fitocenoza, tako i onih specifičnih samo za pojedine lokalitete, ili za region severnog Banata u celini. Najraznovrsniji tip vegetacije je slatinska (posebno se ističu zajednice devesilja i zvezdana), a osobenu i specifičnu faunu čine insekti, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari…

REKA ZLATICA – ARANGA
Zlatica, ili kako je zovu meštani Aranga, otoka Moriša nekada je bila moćan vodni tok.Kažu za Zlaticu da je dobila ime po zlatnom grumenju i pesku koje je voda nanosila…Danas u koritu ove rečice gotovo da nema ni vode, a kamoli zlata…

4 km nizvodno nalazi se mala oaza – izletište u netaknutoj stepi, koja okružuje reku Zlaticu ,Aranga.

LETKOV SALAŠ
Danas “Letkov salaš”, uvek spreman da ugosti čobane, lovce, umetnike, boeme, prijatelje ili putnike namernike, a nekada parna pumpa uz pomoć koje se prebacivala voda iz kanala u Zlaticu u odbrani od poplava…

MOST ,,DEVET GRLA”
Na regionalnom putu Kikinda-Čoka, na osmom kilometru od Mokrina prema Crnoj Bari, na neobično oštroj krivini, za ravničarske prilike, nailazi se na most kojim se prelazi rečica Zlatica. Pretpostavlja se da je most , podignut u XVIII veku. Niz bajkovitih legendi, iako potpuno neutemeljene, ipak čine ovaj predeo zanimljiv turistima: od priče da je ćupriju podigao Mehmed paša Sokolović do izmišljenih priča da se na ovom prostoru nalazi kovčeg sa ogromnim blagom i telom hunskog vođe Atile, Biča Božijeg…