+381(0)426-300

Sajt u pripremi www.kikinda-turizam.rs

Kulturni Centar Kikinda

Kulturni centar Kikinda, kao institucija od posebnog interesa za grad u kreiranju njegove kulturne scene, osnovan je 1985. godine pod nazivom Dom omladine i pionira „Mladost”. Transformisan je u Kulturni centar Kikinda 2009. godine.

Kulturni centar Kikinda osnovan je radi:

pripreme i realizacije kulturnih, obrazovnih, edukativnih i zabavnih programa,
aktivnosti koje nisu sadržane u delatnostima, programima i aktivnostima ustanova posebno za to osnovanih na teritoriji opštine Kikinda,
podsticanja i promocije stvaralaštva,
podrške u pripremi i realizaciji projekata i aktivnosti iz oblasti delovanja,
organizacije manifestacija, koncerata, izložbi, tribina, seminara i slično,
usaglašavanja i koordiniranja aktivnosti i kulturnih događaja sa ostalim ustanovama.

Delatnosti Kulturnog centra Kikinda su:

umetničko i književno stvaralaštvo,
izdavanje knjiga, brošura, časopisa, muzičkih izdanja i drugih publikacija,
scenska umetnost,
delatnost galerija,
alternativno obrazovanje,
usluge reklame i propagande.

U prostoru Kulturnog centra Kikinda nalaze se:

Kancelarija za mlade,
Baletska škola Novi Sad – izdvojeno odeljenje Kikinda,
Savetovalište za mlade – Centar za aktivno društvo
Klub književnika „Duško Trifunović“,
Nemačko udruženje Kikinda,
Planinarsko društvo „Kinđa“,
Etno-građansko društvo „Suvača“,
Udruženje žena opštine Kikinda.