Nakovo

Oktobar:

PROSLAVA DANA SELA

Manifestacija kojom se obeležava seoska slava

MZ Nakovo

Tel: +381(0)230/454-320