Bašaid

Maj:

PROSLAVA DANA SELA

Manifestacija kojom se obeležava seoska slava.

MZ Bašaid

Tel: +381(0)230/468-110