Crkva Svetog Nikole

Godine 1769. -na mestu stare crkve pletare – podignuta je Srpska pravoslavna crkva, posvećena Svetom ocu Nikoli. Izgrađena je u klasičnom stilu.

Ikonostas je 1773. živopisao Teodor Ilić Češljar, koji je autor i dve dragocene zidne slike: “Voznesenje Hristovo” na južnom i “Tajna večera” na severnom delu crkve.

”Teodor Ilić Češljar (1746-1793) se rodio 1746. godine u Firigu kod Segedina, a umro je 20. novembra 1793. godine u Bačkom Petrovom Selu u 47. godini života. Bavio se slikarstvom i slikao je uglavnom ikonostase i portrete. Pretpostavlja se da je slikarstvo učio kod poznatih umetnika u Temišvaru i Novom Sadu, gde je živeo oko 1769. godine.

Prvi njegovi poznati radovi su: Četiri jevanđelista na zvoniku crkve u Budimu iz 1776. godine koje je radio sa slikarom Mihaelom Skokolovićem. Po nekim starijim biografima, Češljar se 1786 godine upisao na Bečku slikarsku akademiju.

Prvi ikonostas, prema nekim biografima, radio je 1789. godine za crkvu u Mokrinu; zatim je slikao ikonostase u Velikoj Kikindi 1791. godine” … itd (iz Vikipedije)