Banatska Topola

MZ BANATSKA TOPOLA
Tel: +381 (0)230 67 237
e-mail: mztopola@businter.net

Selo, osnovano pre više od 200 godina, je najmanje selo Opštine. Arheološki tragovi iz okoline ovog sela pokazuju, da su prva ljudska staništa u ovom kraju ponikla još u poznom bronzanom dobu (1200. god. pre n. e.). Iz ovog razdoblja potiče i jedan izuzetan nalaz, depo (skrivnica) bronzanih alatki i oružja (sekira, koplja, sečiva), koji se danas čuva u Narodnom muzeju u Kikindi.