Edukativno predavanje iz oblasti zaštićenih vrsta na teritoriji grada Kikinde 2019.

Edukativno predavanje iz oblasti zaštićenih vrsta na teritoriji grada Kikinde 13.11.2019.