Lazarica 2019

“Lazarica” 19.04.2019.

 

S prvim mrakom, u petak, uoči Lazareve subote, po Kikindskim sokacima domaćini su palili vatre,oko kojih su se okupili i stari i mladi. Bake kokaju kukuruz, muškarci se čašćavaju rakijom i vinom, a omladina preskače vatru, zvanu „lazarica”. Nekada se verovalo da se preskakanjem upaljenih snopova tuleja, proteruju zli dusi, veštice i bolest